Timeline of Göteborg community radio

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search

1979

1979-05-28 Närradion börjar sända över Göteborg på 94,9 MHz.[1]

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1987-09-21 Radio City startar

1988

1988-04-01 Närradion börjar sända över Frölunda på 102,6 MHz.

1988-06-01 Närradion börjar sända över Göteborg på 103,1 MHz.

1989

1989-04-13 Närradion börjar sända över Hisingen på 101,1 MHz.

1990

1991

1991-12-20 City 103 flyttar från frekvensen 103,1. Sände sedan bara på 101,1 och 102,6.

1992

CityRadio.png

1992-01-01 City 103 byter namn till City Radio.

1992-07-01 Efter att Jan Stenbeck köpt Radio FM byter stationen namn till Z-Radio

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2001-01-01 GNF börjar sända på Frölundas gamla närradiofrekvens 102,6


Referenser

  1. Närradion - Betänkande från Närradiokommitén (SOU 1981:13)