Timeline of Stockholm 106.3

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search

1993

1993-09-22  LICENCE  Tillståndet AB 01:7 köps på första auktionen av Radio City AB ??? för 1 900 000 kr. [1]

1994

1994-06-22 Classic Radio börjar sända på 106.3 i Stockholm. Classic Radio startar den 22 juni 1994 sändningar över Stockholm och Göteborg. Programmen består till största delen av klassisk musik, även nyheter sänds.

1995

1996

1996-03-08  RATINGS  2,2% (32 000) lyssnade på Power 106.

1996-03-29 Power 106 börjar sända på 106.3 i Stockholm.

1996-09-13  RATINGS  4,4% (63 000) lyssnade på Power 106.

1996-10-22  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Media & Reklamförsäljning i Sverige AB som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället Power 106. [2]

1996-11-29  RATINGS  5,2% (76 000) lyssnade på Power 106.

1997

1997-01-24  RATINGS  5,5% (80 000) lyssnade på Power 106.

1997-04-18  RATINGS  6,1% (89 000) lyssnade på Power 106.

1997-08-08  RATINGS  5,5% (81 000) lyssnade på Power 106.

1997-10-24  RATINGS  4,9% (71 000) lyssnade på Power 106.

1998

1998-01-16  RATINGS  4,5% (65 000) lyssnade på Power 106.

1998-02-23 Power 106 byter namn till Power Hit Radio [3]

1998-04-17  RATINGS  4,5% (67 000) lyssnade på Power Hit Radio 106,3.

1998-08-07  RATINGS  5,1% (75 000) lyssnade på Power Hit Radio 106,3.

1998-10-23  RATINGS  6,3% (94 000) lyssnade på Power Hit Radio 106,3.

1998-12-21 Tillståndet överlåts från Megahertz AB ??? till Power i Stockholm HB. [4]

1999

1999-01-08  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Power i Stockholm HB som ingår i nätverket MTG. Den godkända beteckningen är vid tillfället Power Hit Radio. [5]

2000

2001

2002

2003

2004

2004-11-01 Bandit Rock börjar sända på 106.3 i Stockholm.

2005

2005-10-31  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Power i Stockholm HB som ingår i nätverket MTG. Den godkända beteckningen är vid tillfället Bandit Rock 106-3. [6]

2006

2007

2008

2008-12-15  LICENCE  Tillståndshavaren Power i Stockholm HB får tillståndet AB 01:7 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället Bandit Rock 106-3. [7]

2009

2009-12-18  LICENCE  Tillståndshavaren Power i Stockholm HB får tillståndet AB 01:7 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället Bandit Rock 106-3 Stockholm. [8]

2010

2010-11-17  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Power i Stockholm HB som ingår i nätverket MTG. Den godkända beteckningen är vid tillfället Bandit Rock 106-3. [9]

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018-07-31 Bandit Rock slutar sända på 106.3 i Stockholm. Ny frekvens från och med 1 augusti är 101.9 i Stockholm.

Referenser