Timeline of Stockholm 106.7

From fm.guide
Jump to navigation Jump to search

1993

1993-09-22  LICENCE  Tillståndet AB 01:8 köps på första auktionen av Radio Hibernia AB för 2 400 000 kr. [1]

1994

1994-11-25 Klassiska Hits 106,7 börjar sända på 106.7 i Stockholm.

1995

1996

1996-03-08  RATINGS  4,7% (67 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1996-06-04  RATINGS  4,5% (65 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1996-09-13  RATINGS  4,5% (64 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1996-10-22  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Radio Hibernia AB som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället Klassiska Hits 106,7 FM. [2]

1996-11-29  RATINGS  3,3% (48 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1997

1997-01-24  RATINGS  3,3% (48 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1997-04-18  RATINGS  3,6% (52 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1997-08-08  RATINGS  4,1% (60 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1997-10-24  RATINGS  3,7% (54 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1998

1998-01-16  RATINGS  3,6% (52 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1998-04-17  RATINGS  3,6% (53 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1998-08-07  RATINGS  3,0% (45 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1998-10-23  RATINGS  3,3% (49 000) lyssnade på Klassiska Hits 106,7.

1999

1999-01-08  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är 106,7 Klassiska Hits i Stockholm AB som ingår i nätverket Övriga. Den godkända beteckningen är vid tillfället Klassiska Hits 106,7 FM. [3]

1999-01-XX  NAMNBYTE  Klassiska Hits 106,7 byter namn till 106,7 Rockklassiker. Namnbytet orsakades av Bandits byte till WOW 105 5 och att stationen inte ville bli förknippad med ordet hits. [4]

2000

2000-03-01  LICENCE  Tillståndshavaren 106,7 Klassiska Hits i Stockholm AB byter namn till 106,7 Rockklassiker Stockholm AB.

2001

2002

2003

2003-11-10 Tillståndet överlåts från 106,7 Rockklassiker Stockholm AB till Rockklassiker Sverige AB. [5]

2004

2005

2005-10-31  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Rockklassiker Sverige AB som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [6]

2006

2007

2008

2008-12-15  LICENCE  Tillståndshavaren Rockklassiker Sverige AB får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2009-01-01 till 2009-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [7]

2009

2009-12-18  LICENCE  Tillståndshavaren Rockklassiker Sverige AB får tillståndet AB 01:8 förlängt från 2010-01-01 till 2010-12-31. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [8]

2010

2010-11-17  REGISTERUTDRAG  Tillståndshavare är Rockklassiker Sverige AB som ingår i nätverket SBS Radio. Den godkända beteckningen är vid tillfället 106,7 Rockklassiker. [9]

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018-07-31 Rockklassiker slutar sända på 106.7 i Stockholm. Ny frekvens från och med 1 augusti är 106.3 i Stockholm.

2018-08-01 RIX FM börjar sända på 106.7 i Stockholm.

Referenser