Sverige > Tidslinje för Varberg 106.5
Tidslinje för Varberg 106.5
  1993
  1994
  1995
1995-11-21 Auktion
Tillståndet köps för 400.000 kr av Kellåke Dahlin

  1996
1996-05-02 Radio Rix börjar sända på 106,5 i Varberg


  1997
  1998
  1999
1999-02-14 Radio RIX byter namn till RIX FM


  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
2005-10-31 RIX 106,5 i Varberg KB [SRU]
106,5 RIX FM Varberg

  2006
  2007
2007-12-31 RIX 106,5 i Varberg KB
106,5 RIX FM Varberg

  2008
  2009
2009-01-01 Mix Megapol börjar sända på 106,5 i Varberg


  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
© 1996 - 2018 FM.guide | info@radioguiden.se