Sverige > Tidslinje för Halmstad 107.2
Tidslinje för Halmstad 107.2
  1993
1993-12-06 Tillståndet köps för 1.900.000 kr av Nordvästra Skånes Radio AB


  1994
1994-01-24 Radio H börjar sända på 107,2 i Halmstad


1994-09-18 NRJ börjar sända på 107,2 i Halmstad


1994-09-02 Tillståndet överlåts från Nordvästra Skånes Radio AB till RBH Broadcasting AB


  1995
  1996
1996-06-01 Tillståndshavare är RBH Broadcasting AB [NRJ]
NRJ 107,2

1996-10-22 Tillståndshavare är RBH Broadcasting AB [NRJ]
NRJ 107,2

  1997
  1998
  1999
1999-12-31 Tillståndshavare är RBH Broadcasting AB [NRJ]


  2000
  2001
2001-09-28 Tillståndet överlåts från RBH Broadcasting AB till RBS Broadcasting AB


  2002
  2003
  2004
2004-09-01 Lugna Favoriter börjar sända på 107,2 i Halmstad


  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
2009-01-01 RIX FM börjar sända på 107,2 i Halmstad


  2010
2010-11-17 Tillståndshavare är RBS Broadcasting AB [NRJ]
107,2 RIX FM Halmstad

  2011
  2012
  2013
2013-01-01 NRJ begins to broadcast at 107,2 in Halmstad
As of January 1, 2013, NRJ-owned radio frequencies started a collaboration with SBS Radio, instead of previously MTG Radio. As a result, RIX FM was replaced by NRJ in the broadcasting area.

  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
© 1996 - 2018 FM.guide | info@radioguiden.se