Sverige > Tidslinje för Halmstad 107.2
Tidslinje för Halmstad 107.2
  1993
1993-12-06 Auktion
Tillståndet köps för 1.900.000 kr av Nordvästra Skånes Radio AB

  1994
1994-01-24 Radio H börjar sända på 107,2 i Halmstad


1994-09-18 NRJ börjar sända på 107,2 i Halmstad


1994-09-02 Tillståndet överlåts från Nordvästra Skånes Radio AB till RBH Broadcasting AB


  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
2001-09-28 Tillståndet överlåts från RBH Broadcasting AB till RBS Broadcasting AB


  2002
  2003
  2004
2004-09-01 Lugna Favoriter börjar sända på 107,2 i Halmstad


  2005
2005-10-31 RBS Broadcasting AB [NRJ]
Lugna Favoriter 107,2 Halmstad

  2006
  2007
2007-12-31 RBS Broadcasting AB
Lugna Favoriter 107,2 Halmstad

  2008
  2009
2009-01-01 RIX FM börjar sända på 107,2 i Halmstad


  2010
  2011
  2012
  2013
2013-01-01 NRJ begins to broadcast at 107,2 in Halmstad
As of January 1, 2013, NRJ-owned radio frequencies started a collaboration with SBS Radio, instead of previously MTG Radio. As a result, RIX FM was replaced by NRJ in the broadcasting area.

  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
© 1996 - 2018 FM.guide | info@radioguiden.se