Sverige > Tidslinje för  
Tidslinje för  
  1993
1993-09-22 Auktion
Tillståndet köps för 1.800.000 kr av Radio City Stockholm AB

1993-10-22 Radio City börjar sända på 105,9 i Stockholm


  1994
1994-02-11 Akvarium har premiär


  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
2003-11-10 Tillståndet överlåts till Radio City AB


  2004
2004-04-01 The Voice börjar sända på 105,9 i Stockholm


  2005
2005-10-31 Radio City AB [SBS]
The Voice of Hip-Hop & RnB

  2006
  2007
2007-12-31 Radio City AB
The Voice 105,9 Stockholm

  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
2015-12-08 Tillståndet lämnas tillbaka
Radio City AB återlämnar tillståndet Stockholm 105,9 (AB 01:6). Tillståndet upphör att gälla 1 januari 2016.

  2016
2016-05-02 Power Hit Radio börjar sända på 105,9 i Stockholm


2016-04-15 Tillståndsgivning
Tillståndet tilldelas MTG Radio Sales AB att sända SthlmFM 105,9 i sändningsområdet Stockholm 105,9 (AB 01:6) under perioden 2 maj 2016 till 31 juli 2018.

  2017
  2018
2018-08-01 Vinyl FM börjar sända på 105,9 i Stockholm


© 1996 - 2019 FM.guide | info@radioguiden.se