Sverige > Frekvenser > Sites > Emmaboda/Ubbemåla
Emmaboda/Ubbemåla

  Sändarplats
  Namn:
  Emmaboda/Ubbemåla
  Byggnadstyp:
  
  Preciserad sändarplats:
  /
  Byggnadshöjd:
  
  Markhöjd:
  148 m
  Adress:
  
  Latitud:
  56°39'04 N
  Ägare:
  
  Longitud:
  15°31'30 E
  Wikipedia:
  

  FM Radio
106.1      
  STAR FM 
500    
V    
148    
96    
    
  116121549
  Emmaboda/Ubbemåla
107.0      
  RIX FM 
500    
V    
148    
40    
    
  111018540
  Emmaboda/Ubbemåla
© 1996 - 2019 FM.guide | info@radioguiden.se